ZALÉVÁNÍSPÁR

Oprava spár a divokých trhlin je prováděna technologií JST. Tato technologie se skládá ze zařízení KOMP SL (vysokotlaký kompresor s plynovým hořákem pro předehřátí vytlačovaného vzduchu) a zařízení KK 50 (kotlíkový vařič na asfaltovou zálivkovou hmotu).

VÝHODY

oprava spár je ekonomicky úsporná a účinná forma prevence oprava 1bm spáry je několikanásobně levnější než oprava 1m2 výtluku v místě opravy vzniká pružný spoj opravená spára je ihned pojízdná
Zařízením KOMP SL je opravovaná spára vyčištěna od zanesených nečistot (tlakem vzduchu jsou odstraněny i případné nesoudržné části vozovky) Horkým vzduchem ze zařízení KOMP SL je aktivován povrch spáry pro lepší přilnutí zálivkové hmoty Po vyčištění a přípravě povrchu je do předehřáté spáry aplikována horká asfaltová zálivka připravená v zařízení KK 50 Bezprostředně po zalití spáry je její povrch zasypán bezpečnostní protismykovou hmotou Opravenou a zasypanou spáru je možné ihned zatížit dopravou

tel.: 774 693 866

Mobil: 606 688 838

asfaltok@asfaltok.cz

Sídlo společnosti:
Asfalt OK s.r.o., Vrbenská 511/25a, 370 01  České Budějovice